Årsmøte 2015

OBF avholder sitt årsmøte på Oksfjord Grendehus 26. april 2016 kl. 18.00. Saker som ønsket tatt opp må være styret i hende den 11. april 2016.

30.03.2016 19:03