Nyhetsoversikt

Her legger vi ut diverse nyheter som angår OBF' s medlemmer og andre interesserte.

 • OBF har begynt å bruke Havneweb.

  Oksfjord Båtforening bruker havneweb.no som elektronisk styringssystem for havnen. Du som bruker kan vedlikeholde dine egne data, slik at de til enhver tid er oppdatert.

   

  Styringssystemet inneholder dine fakturaer, vakter og dugnader. I tillegg kan du se vaktliste, oversikt over havnen m.m.

  All kommunikasjon mellom deg og båthavnen vil foregå elektronisk.

  11.01.2018 11:24
 • Grasrotmidler- Norsk tipping

  Båtforeninga vil minne om at man kan støtte båtforeninga økonomisk ved å velge Oksfjord Båtforening som mottaker av grasrotmidler som deles ut av Norsk Tipping AS. Det man må gjøre er å registrere tippekortet fra NT hos en kommisjonær.

   

  Oppgi Oksfjord Båtforening, organisasjonsnummer NO 952706365

  som mottaker hvis du ønsker å støtte båtforeningen.

   

  30.03.2016 19:11
 • Påminnelse til de som har båter i havna

  Påminnelse til de som har båter i havna

  Båteierne er ansvarlig for at båtene er tilstrekkelig fortøy og ikke nedsnedd. Spesielt etter stort snefall/regnvær er det viktig å ha tilsyn med båten.

  Vi ber dere ha spesiell fokus på fortøyningstampene og fenderne.

  Riktig fortøyd båt er vist på vedlagt fiigur.

  30.03.2016 19:08
 • Det planlegges ny organisering av båtplassene i havna

  Følg med, det blir også en årsmøtesak. De største båtene har vanskeligheter med å manøvrere særlig når det er vind.

  30.03.2016 19:06
 • Årsmøte 2015

  OBF avholder sitt årsmøte på Oksfjord Grendehus 26. april 2016 kl. 18.00. Saker som ønsket tatt opp må være styret i hende den 11. april 2016.

  30.03.2016 19:03