Nordleys over Oksfjord Foto: Geir Sagelv

Oksfjord Båtforening bruker havneweb.no som elektronisk styringssystem for havnen. Du som bruker kan vedlikeholde dine egne data, slik at de til enhver tid er oppdatert.

Her vi du alltid finne en revidert og oppdatert vaktliste for Oksfjord Havn på Havneweb.  Alle våre medlemmer har mottatt informasjon på sin mobiltelefon/SMS om pålogging/brukernavn og passord.

Dagen før du har havnevakt, vil du motta en SMS, som minner deg om at du har vakt. 

Havnavakta starter mandag kl. 00.00 og avslutter søndag kl. 24.00. 

Du er selv ansvarlig for å bytte vakt om oppsatt plan ikke passer for deg. 

Det ligger kopier av vaktlisten i "Naustet" 

Ta kontakt med styret om noe er uklart. 

Vaktliste Oksfjord Båtforening.
Vinter 2019  
Uke Navn Etternavn
     
Uke 1 Bjørn Tore Rasmussen
  Oddstein  Karlsen
Uke 2 Jens Arvid Johansen
  Karl Arne Solvang
Uke 3 Tor Ivar Pedersen
  Ottar  Remmen
Uke 4 Terje  Solås
  Ingebrigt Larsen
Uke 5 Sigleif Johansen
  Knut P Henriksen
Uke 6 Jarle Larsen
  Roger Hoaas
Uke 7 Gudmund  Halvorsen
  Kjetil Bergland
Uke 8 Karstein Johansen
  Auranas Sumskis
Uke 9 Andris Vilcins
  Ronny  Lilleng
Uke 10 Tor Ivar Pedersen
  Fred Johansen
Uke 11 Johnny  Knutsen
  Paul Vidar Lilleng
Uke 12 Margit Myrvang
  Lars Kenneth Nystrøm
Uke 13 Knut P Henriksen
  Jan Kåre  Karlsen
Uke 14 Frank Karlsen
  Bjarne  Josefsen
Uke 15 Viggo Johnsen
  Jan Endresen
Uke 16 Jon Roald Vassbotn
  Stein Roger Hammari
Uke 17 Henry Nyvoll
  Halvor  Enoksen
Uke 18 Harald W Henriksen
  Tor Magne Reiersen
Uke 19 Jarle Larsen
  Jens Arvid Johansen
Uke 20 Odd Stein Karlsen
  Karl Arne Solvang