Nordleys over Oksfjord Foto: Geir Sagelv

Oksfjord Båtforening bruker havneweb.no som elektronisk styringssystem for havnen. Du som bruker kan vedlikeholde dine egne data, slik at de til enhver tid er oppdatert.

Her vi du alltid finne en revidert og oppdatert vaktliste for Oksfjord Havn på Havneweb.  Alle våre medlemmer har mottatt informasjon på sin mobiltelefon/SMS om pålogging/brukernavn og passord.

Dagen før du har havnevakt, vil du motta en SMS, som minner deg om at du har vakt. 

Havnavakta starter mandag kl. 00.00 og avslutter søndag kl. 24.00. 

Du er selv ansvarlig for å bytte vakt om oppsatt plan ikke passer for deg. 

Ta kontakt med styret om noe er uklart.