© Foto: Lars K. Nystrøm

 

ORDENSREGLER FOR OKSFJORD FISKERIHAVN

 

1. Båtplass anvises av båtforeningens styre.

 

2. Båt ved brygge eller bøye skal være forsynt med forsvarlig fortøyning og fendres. Båter over 14 fot skal ha fortøynings dempere av gummi for å redusere belastningen på bryggeanlegget. Festing til fortøyningsøyene skal festes med tau, ikke bruk av sjakler som gnager hull på coatingen. Dette for å unngå rustdannelse. Dette fører til at båteier må føre nøye tilsyn med fortøyningen. Eieren plikter å ha sin båt under tilsyn slik at den ikke utgjør noen risiko for bryggeanlegget og nabobåter. Spesielt påpekes nødvendigheten av snømåking av egen utligger ved sterkt snøfall samt lensing ved nedbør. Dette på grunn av belastning på bryggeanlegget.

Båteier plikter å ha ansvarsforsikring. Uten forsikring vil båteier bli vist bort fra havna. 

 

3. Lensing og eksosutslipp når båten ligger ved kai, må skje slik at dette ikke er til sjenanse for nabobåter. Lensing av septik er ikke tillatt i havnebassenget.

 

4. Det er ikke tillatt å dumpe fiskeavfall og annet avfall innen for moloen.

 

5. Enhver som ferdes i havnebassenget plikter å vise aktsomhet og hensynsfullhet.

 

6. Båtforeningens utstyr som benyttes på brukerlån, foregår på brukers ansvar og risiko.

 

7. Påbud eller anvisninger gitt ved oppslag av båtforeningens styre skal følges.

 

8. Kaianleggene skal holdes ryddig. Igjensatt utstyr vil bli fjernet for båteiers regning.

 

9. Båter som har fått tilvist plass skal merkes med plassnummer.

 

10. Båt som er lagt på annen manns plass kan flyttes eller tas på land for eierens regning og risiko uten forvarsel.

 

11. Båtforeningens styre/oppsynsmann skal påse at reglementet for båthavna blir fulgt. Urostiftere og båteiere som ikke overholder reglementet vil bli vist bort.

 

12. Klager vedrørende forhold i båthavna skal fremsettes skriftlig til båtforeningens styre.

 

13.Båtplasseier plikter å delta på dugnadsarbeid etter en gitt tid bestemt av styret. De som ikke kan/eller ikke møter, må betale x-antall kroner for hver time eller oppmøte. Timesatsen settes av styret og vil bli fakturert båreier.