Det planlegges ny organisering av båtplassene i havna

Følg med, det blir også en årsmøtesak. De største båtene har vanskeligheter med å manøvrere særlig når det er vind.

30.03.2016 19:06