Påminnelse til de som har båter i havna

Påminnelse til de som har båter i havna

Båteierne er ansvarlig for at båtene er tilstrekkelig fortøy og ikke nedsnedd. Spesielt etter stort snefall/regnvær er det viktig å ha tilsyn med båten.

Vi ber dere ha spesiell fokus på fortøyningstampene og fenderne.

Riktig fortøyd båt er vist på vedlagt fiigur.

30.03.2016 19:08