OBF har begynt å bruke Havneweb.

Oksfjord Båtforening bruker havneweb.no som elektronisk styringssystem for havnen. Du som bruker kan vedlikeholde dine egne data, slik at de til enhver tid er oppdatert.

 

Styringssystemet inneholder dine fakturaer, vakter og dugnader. I tillegg kan du se vaktliste, oversikt over havnen m.m.

All kommunikasjon mellom deg og båthavnen vil foregå elektronisk.

11.01.2018 11:24